ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі – Оферта) “Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАЛЬМА БОКС»” ЕДРПОУ – 44701509 (надалі – Виконавець або Компанія), що адресований невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання доступу (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

 

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття (акцепту) викладених в Оферті умов, особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови Договору. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, в порядку, визначеному в п. 4 Оферти. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України “Про санкції” та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

 

1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://horeca.palmabox.com/oferta/ та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

 

1.4. Компанія залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Компанією змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.3. цього Договору адресою, якщо інше не зазначено при такому розміщенні.

 

1.5. У цій Оферті, якщо зміст не вимагає іншого, зазначені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

 

Акцепт – повне та безумовне прийняття умов Оферти;

 

Активація Сервісу – надання технічної можливості Замовнику для доступу до Сервісу Виконавця з метою використання його функціональних можливостей, та що визначені цією Офертою.

 

Виконавець/Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАЛЬМА БОКС» юридична особа, ідентифікаційний номер 44701509 місцезнаходження:

Україна, 45400, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, місто Нововолинськ,
вул. Святого Володимира, будинок 3

 

Оферта – публічна пропозиція Компанії, яка адресована необмеженому колу осіб укласти публічний договір про надання послуг доступу на викладених в Оферті умовах. Публічна пропозиція разом із складовими та невід’ємними частинами Договору – складаються єдиний документ – Договір

 

Онлайн-Сервіс – програмна продукція PalmaBox Horeca, яка складається із сукупності програмних та апаратних засобів та є результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням: https://horeca.palmabox.com/oferta/ (надалі Онлайн-сервіс або Сервіс), представлене як комплексне програмне рішення “Система управління бізнесом” у формі хмарної системи автоматизованого обліку та управління бізнесом, за допомогою якого Користувачі можуть отримати доступ до особистого кабінету в якому шляхом використання функціоналу адміністративної панелі створювати взаємопов’язані робочі місця (модулі) з привласненням для кожного такого робочого місця логіну та паролю; здійснювати наповнення інформацією та необхідними даними, об’єднати всі процеси управління, а саме: оптимізувати та фіксувати замовлення, вести облік робочого часу персоналу, здійснювати управлінський та складський облік, формувати звіти з метою ефективного здійснення автоматизованого комплексного обліку своєї діяльності.
Онлайн-сервіс може функціонувати шляхом інтеграції з іншими програмними рішеннями та/або онлайн-сервісами.

 

Мобільний застосунок – частина програмного рішення “Система управління бізнесом”, яка призначена для використання на мобільних пристроях, а саме: смартфонах, планшетах, фаблетах та ін., які використовують операційні системи Android, IOS, Windows. Мобільний застосунок має інтерактивний інтерфейс та доступний користувачам після здійснення завантаження Обліковий запис / акаунт Користувача – електронний кабінет (особистий кабінет) Користувача в функціональній системі Онлайн-сервісу, до якого отримує доступ Користувач шляхом здійснення реєстрації на Онлайн-сервісі або в застосунку.

 

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти та використовує Онлайн-сервіс як в Україні так і за її межами.

 

Дилер – будь-яка юридична особа, або фізична особа-підприємець з якою Компанія заключила договір, який надає право приймати оплату за використання Онлайн-сервісу.

 

Тариф Виконавця – публічні тарифи Виконавця за надання послуги доступу до Онлайн-сервісу PalmaBox Horeca, розміщені за посиланням – https://horeca.palmabox.com/tsini-ta-rishennya/ , які містять розмір винагороди Виконавця у вигляді системи ставок в рамках пакетів. Перелік та розмір Тарифів може змінюватися відповідно до умов та в порядку, який визначений цією офертою.

 

КомплексОнлайн-сервіс та Мобільний застосунок разом як єдиний механізм.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ та порядок Використання Комплексу

 

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послугу доступу до Онлайн-сервісу, розміщеного в Інтернеті за посиланням: https://horeca.palmabox.com/ , в рамках якої Виконавець забезпечує створення Особистого кабінету Користувача та надає можливість користування функціоналом адміністративної панелі за допомогою якого Користувач може налаштувати робочі місця (модулі) з привласненням для кожного робочого місця логіну та паролю, наповнювати Особистий кабінет необхідною інформацію, оптимізувати та фіксувати замовлення, вести облік робочого часу персоналу, здійснювати управління та облік своєї господарської діяльності. В тому числі Послуга доступу до Онлайн-сервісу надається шляхом забезпечення можливості користуватися наступним функціоналом:

 

2.2. Здійснивши реєстрацію на Онлайн-сервісі, Користувач погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті, а також з умовами Політики конфіденційності та іншими правилами Онлайн-сервісу, які є невід’ємними частинами Оферти та підтверджує свою безумовну згоду на дотримання викладених умов у вищезазначених документах.

 

2.3. Користувач зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Онлайн-сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

 

2.4. Дані користувача вносятся як в Онлайн-cервіс так і в Мобільний Застосунок. В процесі роботи налаштування та дані синхронізуються та зберігаються в Онлайн-cервісі.

 

2.5. Дані в Мобільному Застосунку зберігаються тимчасово та видаляються після зберігання їх в Онлайн-cервісі або проходження певного періоду.

 

2.6. Компанія бере оплату за функціонування Онлайн-cервіса, доступу до нього та збереження даних в ньому. В разі ненадходження оплати за доступ до Онлайн-cервісу Компанія може видалити всі дані Користувача.

 

2.7. Мобільні додатки є безкоштовними в використанні, проте доступ з них до даних Онлайн-cервісу можливий лише в разі оплати такого доступу.

 

2.8. Особливість роботи безкоштовного Мобільного Додатку є те, шо він періодично очищає свої дані та оновлює їх з Онлайн-cервісу. В разі несплати такого доступу Мобільний Додаток не зможе завантажити дані Користувача.

 

2.9. Місцем надання послуг є Україна в незалежності від місця фактичного знаходження та/або реєстрації Користувача.

 

3. ЦІНА ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОПЛАТИ

 

3.1. Ціна Послуги доступу до Онлайн-сервісу PalmaBox Horeca визначається згідно з обраним Користувачем Тарифом, лінійка Тарифів Компанії, розміщується за посиланням: https://horeca.palmabox.com/tsini-ta-rishennya/ або шляхом укладення окремого договору за узгодженою Сторонами ціною та передбачає надання доступу до Сервісу з можливістю користування одним налаштованим робочим місцем (модулем). В разі необхідності підключення до Облікового запису Користувача більше одного робочого місця (модуля), Користувач має право придбати додатково Послугу доступу до Онлайн-сервісу на кожне наступне робоче місце (модуль), при цьому вартість кожного такого робочого місця (модуля) відповідає вартості обраного Користувачем Тарифу.

Датою початку надання Послуги доступу до Онлайн-сервісу вважається дата активації Сервісу:

 

3.2. Виконавець має право надавати Послугу доступу з урахуванням умов спеціальних пропозицій, інформацію щодо яких розміщує за посиланням: https://horeca.palmabox.com/tsini-ta-rishennya/

Загальна ціна Договору складається із суми вартості послуг, які були надані Компанією та отримані Користувачем протягом всього строку періоду дії Договору.

 

3.3. Компанія має право переглядати та вносити відповідні зміни в Тарифи, в такому разі, оновлені Тарифи вступають в силу з моменту розміщення за посиланням: https://horeca.palmabox.com/tsini-ta-rishennya/, якщо інший строк набрання чинності змін не передбачений додатково Компанією. Заздалегідь оплачені послуги використовуються за прайсом на момент оплати. Користувач, у разі незгоди з оновленим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Виконавця письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, або перестати використовувати додаток. У разі неотримання відмови вважається та продовження користування Онлайн-сервісом, Користувач вважається таким, що погодився зі змінами в Тарифах.

 

3.4. Надання Послуги доступу здійснюється Виконавцем на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати. Послуга доступу, відповідно до обраного Користувачем Тарифу, може надаватися Виконавцем протягом 12 (дванадцяти), або 6 (шести), або 1 (одного) календарних/ого місяців/ця з урахуванням умов спецпропозицій, якщо інше не погоджено Сторонами.
Користувач може здійснювати оплату Послуги доступу одним із наступних способів за своїм вибором:
– за допомогою адміністративної панелі в Особистому кабінеті через платіжний сервіс який доступний на Онлайн-сервісі. Така оплата може бути здійснена як на користь компанії, так і на користь Дилера;
– шляхом оплати рахунку, який формується та направляється уповноваженим представником Компанії (менеджером);
– шляхом оплати рахунку, який формується та направляється уповноваженим представником Дилера (менеджером Дилера).

 

3.5. Послуга вважається наданою з моменту оплати.

 

3.6. Компанія надає можливість скористатися тестовим періодом протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту реєстрації на Онлайн-сервісі на безоплатній основі. Надання Компанію такого тестового період вважається рекламою в розумінні чинного законодавства України. Протягом дії тестового періоду Користувачу доступні всі функціональні можливості Онлайн-сервісу, крім адміністративної панелі управління.
Після закінчення дії тестового періоду для подальшої можливості отримання Послуги доступу до Онлайн-сервісу Користувач має здійснити оплату Послуг, обравши Тариф із запропонованої Компанією лінійки.
У разі, якщо Користувач не здійснить оплату після закінчення строку дії тестового періоду, він втрачає можливість доступу до Онлайн-сервісу, крім розділу “Оплати”.

 

3.7. У випадку односторонньої відмови від Договору з ініціативи Компанії, крім випадків порушення вами умов цієї Оферти, платежі, сплачені вами як передоплата, підлягають поверненню на вказаний вами рахунок за мінусом вирахування сервісних витрат.

 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 

4.1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом попередньої оплати Послуг Виконавця, відповідно умов Розділу 3 Оферти. Акцептом Оферти є дата Активації Сервісу.

 

4.2. Укладаючи Договір, Компанія та Користувач погоджуються, що ця Оферта містить всі істотні умови Договору, принципи та положення щодо встановлення договірних відносин між Компанією та Користувачем, цілком розуміють зміст послуг, що надаються на підставі Договору, свої права та обов’язки, що виникають на підставі Договору та можливі наслідки, що настають для них з моменту укладання Договору.

 

4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або картковий платіж через особистий кабінет. Днем оплати є день зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

 

4.4. Зміни в Оферту та/або в будь-які її частини вважаються змінами Договору та вступають в силу з момента їх розміщення за посиланням: https://horeca.palmabox.com/oferta/ якщо інший строк не буде визначено додатково.
У разі, якщо Користувач продовжує користуватися послугами Виконавця після вступу в силу змін до Оферти (та публікації їх за посиланням: https://horeca.palmabox.com/oferta/ ), то такі його дії засвідчують його згоду з внесеними змінами до Оферти та їх прийняття ним.

 

4.5. Оферта набуває чинності з 22.05.2022р.

 

5. ГАРАНТІЇ СТОРІН

 

5.1. Компанія гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

 

5.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

 

5.2.1. надав достовірні дані при реєстрації та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;

 

5.2.2. укладає цей Договір добровільно, при цьому Користувач а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

 

5.2.3. володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

 

6.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час використання Онлайн-сервісу  та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

 

6.3. Користувач несе повну відповідальність за інформацію, яку повідомляє Компанії, під час реєстрації, здійснення оплати та/або під час користуванням Онлайн-сервісом.

 

6.4. У разі накладення на Компанію штрафних санкцій відповідними державними органами, внаслідок неправомірних дій Користувача та/або інших уповноважених Користувачем осіб, останній зобов’язаний відшкодувати Компанії всі реальні збитки, завдані такими неправомірними діями протягом 5 (п‘яти) банківських днів з моменту отримання Користувачем обґрунтованої вимоги від Компанії із підтвердженням завданих збитків Компанії.

 

6.5. Ви використовуєте Комплекс на власний ризик. Комплекс відповідає принципу «як є» та «як можливо». Це означає, що Компанія не гарантує, що Програма не міститиме помилок, та буде працювати безперебійно. Компанія не може гарантувати, що Комплекс на усіх пристроях може працювати та за всіх умов, та/або при зміні програмного середовища або оновлення компонентів операційної системи.

 

6.6. Компанія не несе відповідальність за якість сервісу та обладнання третіх осіб, які використовуються для роботи з Комплексом. Компанія не несе відповідальність за додаткові програмні продукти, інтеграції тощо.

 

6.7. У жодному випадку Компанія та/або працівники Компанії, підрядники, партнери, агенти чи ліцензіари не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення та будь-які спеціальні, непрямі збитки, упущену вигоду, що спричинені чи будь-яким чином пов’язані із використанням чи неможливістю використання Комплекса. В тому числі Компанія не відповідає за наслідки роботи з програмним реєстратором розрахункових операцій (ПРРО) та не сплачує штрафи, які можуть накладатися державними органами за результатами збою в роботі ПРРО тощо, та/або РРО та або інтеграцій з ними.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв’язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами.

 

7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір передається на розгляд суду у порядку, передбаченому Законодавством.

 

8. ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

8.1. Онлайн-сервіс являє собою програмний продукт до складу якого входять зображення, текстові матеріали та інші об’єкти авторських і / або суміжних прав, а так само об’єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад сервісів або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі – Об’єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Компанії на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.

 

8.2. Компанія надає Користувачеві право використання Об’єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цій Оферті способами виключно з метою отримання Користувачем доступу до сервісів Виконавця за цим Договором.

 

8.3. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати сервіси, в тому числі їх окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об’єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Компанії.

 

8.4. Програмне забезпечення, яке є складовою сервісів, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку сервісів і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяєте сервісам постачати їх у рамках отримання Послуг.

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених у цьому Договорі.

 

9.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, блискавки вплив інших атмосферних явищ тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, антитерористичні операції, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору, або тимчасово перешкоджають його виконанню.

 

9.3. Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена документом компетентного органу, який уповноважений згідно із Законодавством посвідчувати наявність таких обставин.

 

9.4. Сторона, для якої дія обставин непереборної сили перешкоджає виконанню зобов’язань за Договором, повинна не пізніше 7 (семи) календарних днів після настання дії обставин, визначених у пункті 9.2 Оферти, повідомити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

 

9.5. У разі, якщо такі обставини тривають більше 30 (тридцяти) календарних днів, Сторони можуть прийняти рішення про перенесення термінів виконання умов Договору або про його припинення, про що укладається відповідний договір про внесення змін до Договору.

 

9.6. За умови настання обставин непереборної сили та/або при технічних перебоях в роботі Онлайн-сервісу, Компанія може призупинити надання Послуги доступу до Онлайн-сервісу Користувачам та після завершення періоду дії вищезазначених обставин має право продовжити строк дії пакету на відповідний період такого призупинення.

 

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

10.1. Надана Сторонами одна одній інформація, пов‘язана з предметом Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених законодавством України та Офертою.

 

10.2. В рамках Договору конфіденційною визнається, зокрема:
– інформація, яка стосується другої Сторони, змісту Договору, ходу його виконання і отриманих результатів;
– інформація про порядок та розмір розрахунків між Сторонами;
– пароль та логін Користувача, IP-адреси, інформація про технології та технічні рішення, що використовуються Компанією, інша технічна інформація, яка визначена Договором, за виключенням відомостей, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.1993 року «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» не можуть становити комерційної таємниці.

 

10.3. З метою виконання Сторонами своїх зобов‘язань за Договором не вважається порушенням конфіденційності та безпеки Сторін:
– надання конфіденційної інформації третій стороні з метою виконання Договору;
– надання конфіденційної інформації з метою запобігання неправомірних дій будь-яких осіб;
– надання конфіденційної інформації на підставі обов‘язкової згідно діючого законодавства вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших передбачених діючим законодавством випадках.

 

10.4. Сторони зобов‘язуються забезпечити конфіденційність інформації, яка стала відомою у зв‘язку з виконанням умов Договору і не допускати її розголошення.

 

11.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Користувач та Компанія підтверджують та гарантують, що при передачі іншій Стороні персональних даних будь-яких фізичних осіб, були дотримані вимоги спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних, у тому числі в частині отримання згоди на обробку персональних даних. Сторона зобов’язана самостійно повідомляти таким особам про передачу іншій Стороні їх персональних даних, а також про порядок реалізації ними прав, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні в повному обсязі будь-які збитки та шкоду, завдані порушенням або недостовірністю цієї гарантії.

 

11.2. Акцептуючи Оферту, представники Сторін надають згоду на збір та обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», з метою: ведення Сторонами систематизації та обліку господарської діяльності; виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 

11.3. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

 

12. РЕКВІЗИТИ:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАЛЬМА БОКС» юридична особа, ідентифікаційний номер 44701509

Місцезнаходження:

Україна, 45400, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, місто Нововолинськ, вул. Святого Володимира, будинок 3