Політика конфіденційності для Мобільного додатку Palma POS

 

Ця Політика встановлює особливості збору та обробки компанією «PalmaBox» даних фізичних осіб — користувачів Мобільного додатка: Palma POS. Політика включає також всі додатки і доповнення до неї.

 

Цей документ («Політика») є невід’ємною частиною Угоди на використання Мобільного додатка: використання Palma POS без прийняття умов цієї Політики неможливо.

 

Ця Політика описує, як і які дані про користувачів збирає «PalmaBox», як з ними поводиться та використовує надалі. Політика діє щодо Мобільного додатка: Palma POS.

 

Текст цієї Політики розміщено та постійно доступний на Сайті https://horeca.palmabox.com/polityka-konfidentsiynosti-palma-pos/

 

При завантаженні, установці Мобільного додатку Palma POS, Ви в повному обсязі приймаєте умови цієї Політики та висловлюєте свою добровільну певну згоду на обробку Ваших даних способом та з метою, як це описано у цій Політиці. Якщо Ви не погоджуєтесь з цією Політикою, будь ласка, відмовтеся від завантаження Мобільного додатка Palma POS.

 

«PalmaBox» має право час від часу змінювати та/або доповнювати цю Політику без попереднього письмового повідомлення користувачів. Вам необхідно з періодичністю раз на три календарні дні знайомитися з цією Політикою щодо внесених до неї змін та/або доповнень. Якщо Ви продовжуєте користуватися Мобільною програмою Palma POS, Ви підтверджуєте свою згоду з новою редакцією Політики.

 

Деякі технічні терміни, що використовуються у цій Політиці, даються без розшифровки. Якщо Вам не знайомий будь-який термін, будь ласка, ознайомтеся з вмістом на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет. Якщо значення терміна не прояснилося, зв’яжіться з «PalmaBox» (контактні дані «PalmaBox» наведені в Розділі 6 Політики), ми намагатимемося Вам допомогти.

 

1. Цілі обробки Ваших даних

 

Дані надаються Вами у зв’язку із укладенням та виконанням Угоди на використання Мобільного додатку Palma POS. «PalmaBox» збирає та обробляє Ваші дані, переслідуючи такі цілі обробки Ваших персональних даних, а саме: функціонування Мобільного додатка Palma POS, а також зручнішого, швидкого та безпечного використання його для Вас. Дані дозволяють «PalmaBox» підтримувати можливості Мобільного додатка Palma POS.

Тому Ваші дані обробляються як PalmaBox, так і її партнерами.

 

2. Дані про Вас, що збираються та обробляються «PalmaBox»

 

Дані, які може збирати та обробляти «PalmaBox» та її партнери у зв’язку з використанням Вами Мобільного додатку Palma POS (не обмежуючись):

• Ваше ім’я, прізвище, по батькові, нікнейм ( нікнейм у Мобільному додатку Palma POS, якщо передбачено).

• Номер Вашого мобільного телефону та дані про мобільну мережу.

• Адреса вашої електронної пошти.

 

3. Використання, розповсюдження та передача Ваших даних

 

«PalmaBox» може збирати, записувати, систематизувати, зберігати, модифікувати, комбінувати, групувати, знеособлювати, видаляти, змінювати та використовувати Ваші дані з іншою інформацією для забезпечення, управління та розвитку Мобільного додатка Palma POS .

 

«PalmaBox» має право, у тому числі, коли це необхідно для цілей забезпечення функціонування Мобільного додатка Palma POS, передавати Ваші персональні дані своїм партнерам.

 

Цим Ви висловлюєте свою добровільну згоду, що Ваші дані можуть бути надані третім особам у таких випадках:
• Коли це необхідно з метою дотримання законодавства. Наприклад при розслідуванні випадків шахрайства та будь-якої іншої незаконної діяльності.
• Коли є обґрунані підозри на потенційне чи існуюче порушення прав «PalmaBox», її партнерів з метою захисту прав потерпілої сторони.
• У разі порушення прав інтелектуальної власності.

 

4. Зберігання даних

 

Період зберігання даних становить термін, протягом якого надається Мобільний додаток Palma POS.

 

5. Інші обов’язки сторін

 

Ви є відповідальним за повноту та достовірність наданих Вами даних. У разі наявності невідповідностей та/або некоректності у наданих Вами даних вони повинні бути змінені, у тому числі шляхом звернення до фахівців «PalmaBox», як це зазначено в розділі 6 «Контакти».

 

«PalmaBox» залишає за собою право при видаленні та/або зміні Ваших даних зберігати ті дані, які необхідні для дотримання чинного законодавства, забезпечення безпеки та ефективності Мобільного додатку Palma POS.

 

У разі Вашого звернення до «PalmaBox», «PalmaBox» має право запросити додаткові дані, необхідні для розгляду відповідного запиту. У разі ненадання таких даних розгляд запиту може бути не здійснено.

 

Надання Вами частини даних у процесі реєстрації не звільняє Вас від необхідності надати частину даних, що залишилася, надалі (у тому числі, за прямою вимогою «PalmaBox»).

 

6. Контакти

 

У разі виникнення питань щодо цієї Політики або обробки та використання Ваших даних у зв’язку з використанням Мобільного додатка Palma POS, Ви можете звернутися електронною поштою: info@palmabox.com. Ваш запит обов’язково повинен включати ім’я та іншу інформацію, необхідну для всебічного та повного розгляду Вашого запиту.